EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:410:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 410, 7 декември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 410

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
7 декември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1991 на Комисията от 27 ноември 2020 година за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди perform-IPA ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1992 на Комисията от 2 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана или оперативни ограничения в границите на Съюза ( 1 )

49

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1993 на Комисията от 4 декември 2020 година за разрешаване на пускането на пазара на съдържаща селен биомаса от дрожди (Yarrowia lipolytica) като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

62

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1994 на Комисията от 4 декември 2020 година за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1156 за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/186 върху вноса на някои корозионноустойчиви стомани с произход от Китайската народна република, към вноса на някои леко видоизменени корозионноустойчиви стомани

67

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1995 на Комисията от 4 декември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1261 по отношение на изменения от административен характер в информацията, свързана с разрешението на Съюза за групата биоциди „Hypred's iodine based products“ ( 1 )

70

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1996 на Комисията от 4 декември 2020 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1742 относно някои защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Обединеното кралство (нотифицирано под номер С(2020) 8763)  ( 1 )

100

 

*

Решение (ЕС) 2020/1997 на Европейската централна банка от 24 ноември 2020 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2021 година (ЕЦБ/2020/57)

104

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2020/1532 на Съвета от 12 октомври 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 66-ата сесия на Комитета по Хармонизираната система към Световната митническа организация във връзка с предвиденото приемане на мнения за класиране, решения за класиране, изменения на Обяснителните бележки към Хармонизираната система или други съвети относно тълкуването на Хармонизираната система и на препоръки за осигуряване на унифицирано тълкуване на Хармонизираната система съгласно Конвенцията по Хармонизираната система ( OB L 406, 3.12.2020 г. )

106

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2020/1532 на Съвета от 12 октомври 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 66-ата сесия на Комитета по Хармонизираната система към Световната митническа организация във връзка с предвиденото приемане на мнения за класиране, решения за класиране, изменения на Обяснителните бележки към Хармонизираната система или други съвети относно тълкуването на Хармонизираната система и на препоръки за осигуряване на унифицирано тълкуване на Хармонизираната система съгласно Конвенцията по Хармонизираната система ( OB L 352, 22.10.2020 г. )

107

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2020/1410 на Съвета от 25 септември 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 66-ата сесия на Комитета по Хармонизираната система към Световната митническа организация във връзка с предвиденото приемане на мнения за класиране, решения за класиране, изменения на Обяснителните бележки към Хармонизираната система или други съвети относно тълкуването на Хармонизираната система и на препоръки за осигуряване на унифицирано тълкуване на Хармонизираната система съгласно Конвенцията за Хармонизираната система ( OB L 406, 3.12.2020 г. )

110

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2020/1410 на Съвета от 25 септември 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 66-ата сесия на Комитета по Хармонизираната система към Световната митническа организация във връзка с предвиденото приемане на мнения за класиране, решения за класиране, изменения на Обяснителните бележки към Хармонизираната система или други съвети относно тълкуването на Хармонизираната система и на препоръки за осигуряване на унифицирано тълкуване на Хармонизираната система съгласно Конвенцията за Хармонизираната система ( OB L 327, 8.10.2020 г. )

111

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top