EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:409:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 409, 4 декември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 409

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
4 декември 2020 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/1829 на Съвета от 24 ноември 2020 година за представяне от името на Европейския съюз на предложения за изменение на приложение IV и някои позиции в приложения II и IX към Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане за разглеждане на петнадесетото заседание на Конференцията на страните и относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на това заседание относно внесените предложения от други страни по конвенцията за изменение на приложение IV и на някои други позиции в приложения II, VIII и IX към конвенцията

28

 

*

Решение (ЕС) 2020/1830 на Съвета от 27 ноември 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 40-тото заседание на Постоянния комитет на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания (Бернска конвенция)

34

 

*

Решение (ЕС) 2020/1831 на Съвета от 30 ноември 2020 година относно позицията, която трябва да се приеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния съвет, създаден съгласно Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна, във връзка с корекцията на някои референтни количества, посочени в приложение IV към посоченото споразумение

36

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива (EС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 година за определяне на общия режим на облагане с акциз ( OB L 58, 27.2.2020 г. )

38

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top