EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:406:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 406, 3 декември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 406

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
3 декември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1816 на Комисията от 17 юли 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на обяснението в декларацията за бенчмарка на начина, по който екологичните, социалните и управленските фактори са отразени във всеки изготвен и публикуван бенчмарк ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1817 на Комисията от 17 юли 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на минималната информация, която трябва да се съдържа в обяснението на начина, по който екологичните, социалните и управленските фактори са отразени в методиката на бенчмарка ( 1 )

12

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1818 на Комисията от 17 юли 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на минималните стандарти за бенчмарковете на ЕС за климатичен преход и бенчмарковете на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение

17

 

*

Регламент (ЕС) 2020/1819 на Комисията от 2 декември 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на оцветители при заместители на сьомга ( 1 )

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1820 на Комисията от 2 декември 2020 година за разрешаване на пускането на пазара на сушена Euglena gracilis като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1821 на Комисията от 2 декември 2020 година за разрешаване на пускането на пазара на екстракт от Panax notoginseng и Astragalus membranaceus като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1822 на Комисията от 2 декември 2020 година за разрешаване на пускането на пазара на съдържаща хром биомаса от дрожди (Yarrowia lipolytica) като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

39

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1823 на Комисията от 2 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 234/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните ( 1 )

43

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1824 на Комисията от 2 декември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2468 за определяне на административните и научните изисквания по отношение на традиционни храни от трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни ( 1 )

51

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1825 на Комисията от 2 декември 2020 година за изменение на членове 7 и 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на временните мерки във връзка с въвеждането или движението на територията на Съюза на някои растения, растителни продукти или други обекти

58

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2020/1826 на Комитета по политика и сигурност от 1 декември 2020 година за назначаване на командващия силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta), и за отмяна на Решение (ОВППС) 2020/895 (ATALANTA/3/2020)

60

 

*

Решение (ЕС) 2020/1827 на Комисията от 26 май 2020 година относно мерки SA.39990 — (2016/C) (ex 2016/NN) (ex 2014/FC) (ex 2014/CP), приведени в действие от Белгия в полза на Ducatt NV (нотифицирано под номер С(2020) 3287)  ( 1 )

62

 

 

Поправки

 

 

Поправка на Решение (ЕС) 2020/1410 на Съвета от 25 септември 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 66-ата сесия на Комитета по Хармонизираната система към Световната митническа организация във връзка с предвиденото приемане на мнения за класиране, решения за класиране, изменения на Обяснителните бележки към Хармонизираната система или други съвети относно тълкуването на Хармонизираната система и на препоръки за осигуряване на унифицирано тълкуване на Хармонизираната система съгласно Конвенцията за Хармонизираната система ( OB L 327, 8.10.2020 г. )

67

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2020/1532 на Съвета от 12 октомври 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 66-ата сесия на Комитета по Хармонизираната система към Световната митническа организация във връзка с предвиденото приемане на мнения за класиране, решения за класиране, изменения на Обяснителните бележки към Хармонизираната система или други съвети относно тълкуването на Хармонизираната система и на препоръки за осигуряване на унифицирано тълкуване на Хармонизираната система съгласно Конвенцията по Хармонизираната система ( OB L 352, 22.10.2020 г. )

73

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top