EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:402:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 402, 1 декември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 402

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
1 декември 2020 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/1790 на Съвета от 16 ноември 2020 година за даване на разрешение на Португалия да прилага намалена акцизна ставка върху някои алкохолни продукти, произведени в автономните региони Мадейра и Азорски острови

1

 

*

Решение (ЕС) 2020/1791 на Съвета от 16 ноември 2020 година за предоставяне на разрешение на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион

7

 

*

Решение (ЕС) 2020/1792 на Съвета от 16 ноември 2020 година относно режима на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови

13

 

*

Решение (ЕС) 2020/1793 на Съвета от 16 ноември 2020 година за изменение на Решение № 940/2014/ЕС относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони по отношение на неговия срок на прилагане

21

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1794 на Комисията от 16 септември 2020 година за изменение на част I от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на небиологичен и на произведен при преход към биологично производство растителен репродуктивен материал ( 1 )

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1795 на Комисията от 30 ноември 2020 година за разрешаване на употребата на железен хелат на лизин и на глутаминова киселина като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1796 на Комисията от 30 ноември 2020 година за разрешаване на употребата на L-глутамин, получен от Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524, като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1797 на Комисията от 30 ноември 2020 година за разрешаване на употребата на L-валин, получен от Escherichia coli KCCM 80159, като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1798 на Комисията от 30 ноември 2020 година за разрешаване на употребата на L-лизинмонохидрохлорид, получен от Corynebacterium glutamicum DSM 32932, и L-лизинсулфат, получен от Corynebacterium glutamicum KFCC 11043, като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

39

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1799 на Комисията от 30 ноември 2020 година за разрешаване на употребата на препарат от 6-фитаза, получена от Komagataella phaffii CGMCC 12056, като фуражна добавка за кокошки носачки и други птици носачки (притежател на разрешението Andrés Pintaluba S.A) ( 1 )

43

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1800 на Комисията от 30 ноември 2020 година за разрешаване на употребата на мононатриев глутамат, получен чрез ферментация с Corynebacterium glutamicum KCCM 80188, като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

46

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1801 на Комисията от 30 ноември 2020 година за адаптиране на ставката на корекция на директните плащания в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на календарната 2020 година

49

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/1802 на Комисията от 27 ноември 2020 година за изменение на ръководството за потребителя, посочващо необходимите стъпки за участие в EMAS съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (нотифицирано под номер C(2020) 8151)  ( 1 )

51

 

*

Решение (ЕС) 2020/1803 на Комисията от 27 ноември 2020 година за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за печатни изделия, канцеларски материали от хартия и хартиени торбички (нотифицирано под номер С(2020) 8155)  ( 1 )

53

 

*

Решение (ЕС) 2020/1804 на Комисията от 27 ноември 2020 година за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на електронни екрани (нотифицирано под номер С(2020) 8156)  ( 1 )

73

 

*

Решение (ЕС) 2020/1805 на Комисията от 27 ноември 2020 година за изменение на решения 2014/350/ЕС и (ЕС) 2016/1349 за удължаване на срока на валидност на екологичните критерии за присъждането на екомаркировката на ЕС за текстилни продукти и обувни изделия, както и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка (нотифицирано под номер С(2020) 8152)  ( 1 )

89

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1806 на Комисията от 25 ноември 2020 година за одобряване на използването на функцията „движение по инерция“ при работещ двигател в леки пътнически автомобили с двигатели с вътрешно горене и в хибридни електрически леки пътнически автомобили без външно зареждане като иновативна технология съгласно Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения за изпълнение 2013/128/ЕС, 2013/341/ЕС, 2013/451/ЕС, 2013/529/ЕС, 2014/128/ЕС, 2014/465/ЕС, 2014/806/ЕС, (ЕС) 2015/158, (ЕС) 2015/206, (ЕС) 2015/279, (ЕС) 2015/295, (ЕС) 2015/1132, (ЕС) 2015/2280, (ЕС) 2016/160, (ЕС) 2016/265, (ЕС) 2016/588, (ЕС) 2016/362, (ЕС) 2016/587, (ЕС) 2016/1721, (ЕС) 2016/1926, (ЕС) 2017/785, (ЕС) 2017/1402, (ЕС) 2018/1876, (ЕС) 2018/2079, (ЕС) 2019/313, (ЕС) 2019/314, (ЕС) 2020/728, (ЕС) 2020/1102, (ЕС) 2020/1222 на Комисията ( 1 )

91

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1807 на Комисията от 27 ноември 2020 година за удължаване на срока на предприетото от Изпълнителния орган за здраве и безопасност на Обединеното кралство действие, позволяващо предоставянето на пазара и употребата на биоцида Biobor JF в съответствие с член 55, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2020) 8158)

138

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1808 на Комисията от 30 ноември 2020 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1698 по отношение на европейските стандарти за някои предмети за отглеждане на деца, мебели за деца, неподвижно поставени уреди за тренировка и способността за горене на цигарите ( 1 )

140

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1809 на Комисията от 30 ноември 2020 година относно определени защитни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2020) 8591)  ( 1 )

144

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top