EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:377:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 377, 11 ноември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 377

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
11 ноември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1665 на Комисията от 4 ноември 2020 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на храните с традиционно специфичен характер („Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ)

1

 

*

Регламент (ЕС) 2020/1666 на Комисията от 10 ноември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете, за да се включи нов вид ЕО тор в приложение I ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1667 на Комисията от 10 ноември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/977 по отношение на периода на прилагане на временните мерки във връзка с контрола на производството на биологични продукти ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1668 на Комисията от 10 ноември 2020 година за определяне на подробностите и функционалните характеристики на информационната и комуникационна система, която трябва да се използва за целите на Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка ( 1 )

7

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2020/1669 на Комисията от 10 ноември 2020 година относно пилотен проект за изпълнение на някои разпоредби за административно сътрудничество, установени в Регламент (ЕС) 2018/1807 на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз посредством Информационната система за вътрешния пазар ( 1 )

10

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1670 на Комисията от 10 ноември 2020 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1606 относно някои временни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Нидерландия (нотифицирано под номер С(2020) 7912) (само текстът на нидерландски език е автентичен)

13

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top