EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:370:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 370, 6 ноември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 370

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
6 ноември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1640 на Комисията от 12 август 2020 година за допълване на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на броя и наименованията на променливите по специалната тема за 2022 г. „професионални умения“ и променливите, събирани на всеки осем години във връзка с „пенсия и участие на пазара на труда“ в областта на работната сила ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1641 на Комисията от 5 ноември 2020 година относно вноса от Съединените американски щати на живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги за консумация от човека ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1642 на Комисията от 5 ноември 2020 година за определяне на техническите елементи на масива от данни по специалната тема за 2022 г. „професионални умения“ и на променливите, събирани на всеки осем години във връзка с „пенсия и участие на пазара на труда“ в областта на работната сила, в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1643 на Комисията от 5 ноември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на срока на одобрението на активните вещества калциев фосфид, денатониев бензоат, халоксифоп-P, имидаклоприд, пенцикурон и зета-циперметрин ( 1 )

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1644 на Комисията от 5 ноември 2020 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2020) 7740)  ( 1 )

21

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1645 на Комисията от 5 ноември 2020 година относно някои временни защитни мерки във връзка с африканската чума по свинете в Германия (нотифицирано под номер С(2020) 7742)  ( 1 )

47

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top