EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:357:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 357, 27 октомври 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 357

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
27 октомври 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2020/1557 на Комисията от 21 октомври 2020 година за забрана на риболова на меджид в зона 8 от страна на кораби, плаващи под знамето на Белгия

1

 

*

Регламент (ЕС) 2020/1558 на Комисията от 21 октомври 2020 година за забрана на риболова на скатоподобни във водите на Съюза от зони 8 и 9 от страна на кораби, плаващи под знамето на Белгия

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1559 на Комисията от 26 октомври 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1560 на Комисията от 26 октомври 2020 година за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 152/2009 за установяване на методите за анализ за определянето на съставки от животински произход за целите на официалния контрол на фуражите ( 1 )

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1561 на Съвета от 23 октомври 2020 година за предоставяне, по силата на Регламент (ЕС) 2020/672, на временна подкрепа на Унгария с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19

24

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2020/1562 на Комисията от 26 октомври 2020 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/167 по отношение на хармонизираните стандарти за някои радиосъоръжения за усъвършенстваните системи за ръководство наземно движение и управление, първичните радари за наблюдение, приемниците при звуково разпръскване, съоръженията за международни мобилни телекомуникации и фиксираните радиосистеми

29

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2020/1563 на Комисията от 14 октомври 2020 година относно енергийната бедност

35

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top