EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:328:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 328, 9 октомври 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 328

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
9 октомври 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1423 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за критериите за определяне на централни звена за контакт в областта на платежните услуги и за функциите на тези централни звена за контакт ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1424 на Комисията от 8 октомври 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1017 по отношение на бюджетните тавани за 2020 г., приложими към някои схеми за директно подпомагане в Белгия, България, Дания, Хърватия, Люксембург и Португалия

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1425 на Комисията от 8 октомври 2020 година за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди PeridoxRTU Product Family ( 1 )

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1426 на Комисията от 7 октомври 2020 година относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента 5 875 —5 935 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС) и за отмяна на Решение 2008/671/ЕО (нотифицирано под номер С(2020) 6773)  ( 1 )

19

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top