EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:305:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 305, 21 септември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 305

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
21 септември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1302 на Комисията от 14 юли 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на централни контрагенти, установени в трети държави ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1303 на Комисията от 14 юли 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите, които Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да вземе предвид, за да определи дали даден централен контрагент, установен в трета държава, има системно значение или е вероятно да придобие системно значение за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки ( 1 )

7

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1304 на Комисията от 14 юли 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на минималните елементи, подлежащи на оценка от Европейския орган за ценни книжа и пазари при разглеждането на искания на ЦК от трети държави за съпоставимо спазване на изискванията, и реда и условията за извършване на тази оценка ( 1 )

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1305 на Съвета от 18 септември 2020 година за предоставяне на разрешение на Обединеното кралство да изрази съгласие, в собствено качество, да се обвърже с определени международни споразумения, които да се прилагат по време на преходния период, в сферата на общата политика на Съюза в областта на рибарството

27

 

 

Решение (ЕС) 2020/1306 на Европейската централна банка от 16 септември 2020 година относно временното изключване на някои експозиции към централни банки от мярката за общата експозиция предвид пандемията от COVID-19 (ЕЦБ/2020/44)

30

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2020/1307 на Комисията от 18 септември 2020 година относно общ инструментариум на Съюза за намаляване на разходите за разгръщане на мрежи с много голям капацитет и гарантиране на своевременен и благоприятен за инвестициите достъп до радиочестотния спектър за 5G с цел насърчаване на свързаността в подкрепа на икономическото възстановяване от кризата с COVID-19 в Съюза

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top