EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:289:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 289, 3 септември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 289

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
3 септември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225 на Комисията от 29 октомври 2019 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формата и стандартизираните образци, използвани от инициатора, спонсора и ДСЦС за предоставяне на информацията и данните за секюритизацията ( 1 )

217

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1226 на Комисията от 12 ноември 2019 година за допълване на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета и за определяне на регулаторни технически стандарти за уточняване на информацията, която трябва да бъде предоставена в съответствие с изискванията относно уведомлението за ОПС секюритизация ( 1 )

285

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1227 на Комисията от 12 ноември 2019 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация в съответствие с изискванията за уведомление за ОПС секюритизация ( 1 )

315

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1228 на Комисията от 29 ноември 2019 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формàта на заявленията за регистрация като регистър на секюритизации или за разширяване на обхвата на регистрацията на регистър на трансакции съгласно Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

330

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1229 на Комисията от 29 ноември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оперативните стандарти за регистрите на секюритизации за събиране, обобщаване, сравняване, достъп и проверка на изчерпателността и съгласуваността на данните ( 1 )

335

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230 на Комисията от 29 ноември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточняват подаваното от регистър на секюритизации заявление за регистрация и подаваното от регистър на трансакции опростено заявление за разширяване на обхвата на регистрацията ( 1 )

345

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top