EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:288:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 288, 3 септември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 288

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
3 септември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2020/1245 на Комисията от 2 септември 2020 година за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1246 на Комисията от 2 септември 2020 година за неподновяване на одобрението на активното вещество фенамифос в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1247 на Комисията от 2 септември 2020 година за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2020 г. поради прекомерен улов през предходните години

21

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Делегирано решение на Надзорния орган на ЕАСТ от 25 май 2020 година № 47/20/COL за даване на одобрение на Норвегия да прилага дерогация от някои общи правила за авиационна безопасност съгласно член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 [2020/1248]

26

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top