EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:248:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 248, 31 юли 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 248

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
31 юли 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1138 на Комисията от 27 май 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1076 на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на Соломоновите острови в приложение I

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1139 на Комисията от 29 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1140 на Комисията от 30 юли 2020 година за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди, независимо дали са декларирани с произход от Шри Ланка, след решението на Съда на Европейския съюз по дело C-251/18 Trace Sport SAS

5

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1141 на Комисията от 29 юли 2020 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете за мониторинг на остатъци, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2020) 5076)  ( 1 )

12

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1142 на Комисията от 29 юли 2020 година относно продължаването на засиленото наблюдение на Гърция (нотифицирано под номер C(2020) 5086)

20

 

*

Решение (ЕС) 2020/1143 на Европейската централна банка от 28 юли 2020 година за изменение на Решение (ЕС) 2020/440 относно временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (ЕЦБ/2020/36)

24

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2020/1144 на Съвета от 30 юли 2020 година за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/912 относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение

26

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top