EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:245:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 245, 30 юли 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 245

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
30 юли 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1120 на Комисията от 23 юли 2020 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „Adamclisi“ (ЗНП)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1121 на Комисията от 29 юли 2020 година относно събирането и споделянето на статистически данни за потребителите и обратна информация от потребителите относно предлаганите от единната цифрова платформа услуги в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

3

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1122 на Комисията от 28 юли 2020 година относно признаването на DNV GL AS като класификационна организация за плавателни съдове по вътрешни водни пътища в съответствие с Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета

15

 

*

Решение (ЕС) 2020/1123 на Европейския орган за ценни книжа и пазари от 10 юни 2020 година за подновяване на временното изискване към физическите или юридическите лица, които имат нетни къси позиции, временно да намалят праговете за уведомяване за нетни къси позиции по отношение на емитиран акционерен капитал на дружества, чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар и да уведомяват компетентните органи при надхвърляне на определен праг в съответствие с член 28, точка 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета

17

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1002 на Комисията от 9 юли 2020 година за предоставяне на дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на изискванията за въвеждането в Съюза на дървен материал от ясен с произход от или преработен в Съединените щати ( OB L 221, 10.7.2020 г. )

31

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2020/1085 на Комисията от 23 юли 2020 г. за изменение на приложения II и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорпирифос и хлорпирифос-метил във или върху определени продукти ( Oфициален вестник на Европейския съюз L 239 от 24 юли 2020 г. )

32

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top