EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:225:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 225, 14 юли 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 225

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
14 юли 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1017 на Комисията от 13 юли 2020 година за установяване на бюджетни тавани за 2020 г., приложими към някои схеми за директно подпомагане, предвидени в Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1018 на Комисията от 13 юли 2020 година за одобряване на активното вещество железен(III) пирофосфат като вещество с нисък риск в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1019 на Комисията от 13 юли 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/840

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1020 на Комисията от 13 юли 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 801/2014

15

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 12 на ООН — Единни предписания относно одобрението на превозни средства по отношение на защитата на водача от кормилния механизъм в случай на удар [2020/1021]

17

 

*

Решение № 1/2020 на Съвместния комитет, създаден със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия от 12 юни 2020 г. за изменение на Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия [2020/1022]

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top