EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:188:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 188, 15 юни 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 188

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
15 юни 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/777 на Комисията от 12 юни 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 по отношение на датите на прилагане и някои преходни разпоредби след удължаването на срока за транспониране на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/778 на Комисията от 12 юни 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773 по отношение на датите на прилагане след удължаването на срока за транспониране на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/779 на Комисията от 12 юни 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 по отношение на датите на прилагане след удължаването на срока за транспониране на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/780 на Комисията от 12 юни 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 445/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779 по отношение на мерките за удължаване на валидността на някои сертификати на железопътни структури, които отговарят за поддръжката, и някои преходни разпоредби в резултат на пандемията от COVID-19 ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/781 на Комисията от 12 юни 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 по отношение на датите на прилагане и някои преходни разпоредби след удължаването на срока за транспониране на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

11

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/782 на Комисията от 12 юни 2020 година за изменение на делегирани регламенти (ЕС) 2018/761 и (ЕС) 2018/762 по отношение на техните дати на прилагане след удължаването на срока за транспониране на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/783 на Комисията от 12 юни 2020 година за изменение на Решение 2012/757/ЕС по отношение на мерки за адаптиране на честотата на периодичните медицински прегледи на железопътни служители, изпълняващи задачи от критично значение за безопасността и различни от машинисти, поради пандемията от COVID-19 ( 1 )

16

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top