EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:165:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 165, 27 май 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 165

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
27 май 2020 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2020/696 на Европейския парламент и на Съвета oт 25 май 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността във връзка с пандемията от COVID-19 ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2020/697 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/352 с цел да се позволи на управителния орган на пристанището или на компетентния орган гъвкавост по отношение на събирането на такси за ползване на пристанищната инфраструктура в контекста на избухването на COVID-19

7

 

*

Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство ( 1 )

10

 

*

Регламент (ЕС) 2020/699 на Съвета от 25 май 2020 година относно временни мерки във връзка с общите събрания на европейските дружества (SE) и европейските кооперативни дружества (SCE)

25

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2020/700 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година за изменение на директиви (ЕС) 2016/797 и (ЕС) 2016/798 по отношение на удължаването на срока за тяхното транспониране ( 1 )

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/701 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година за предоставяне на макрофинансова помощ на партньорите, обхванати от политиките за разширяване и съседство, в контекста на пандемията от COVID-19

31

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/702 на Съвета от 20 май 2020 година за допълнително удължаване на временната дерогация от Процедурния правилник на Съвета, въведена с Решение (ЕС) 2020/430 и удължена с Решение (ЕС) 2020/556, с оглед на трудностите при пътуване, предизвикани от пандемията от COVID-19 в Съюза

38

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top