EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:156:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 156, 19 май 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 156

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
19 май 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/665 на Комисията от 13 май 2020 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Aceite de Jaén“ (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/666 на Комисията от 18 май 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 920/2013 по отношение на подновяването на мандата за определяне на нотифицирани органи и надзора и наблюдението на същите ( 1 )

2

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/667 на Комисията от 6 май 2020 година за изменение на Решение 2012/688/ЕС във връзка с актуализиране на съответните технически условия, приложими за радиочестотните ленти 1920—1980 MHz и 2110—2170 MHz (нотифицирано под номер С(2020) 2816)  ( 1 )

6

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/668 на Комисията от 18 май 2020 година относно хармонизираните стандарти за личните предпазни средства, изготвени в подкрепа на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета

13

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2020/669 на Комисията от 18 май 2020 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/801/ЕС по отношение на поверяването на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи на изпълнението на отделни направления на Фонда за иновации

20

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2020 на Комитета по СИП създаден с Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна от 28 април 2020 година относно приемането на процедурния правилник за медиацията, процедурния правилник за арбитража и етичния кодекс на арбитрите [2020/670]

22

 

*

Решение № 2/2020 на Комитета по СИП създаден с Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна от 28 април 2020 година за приемане на списъка на арбитрите [2020/671]

35

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top