EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:150:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 150, 13 май 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 150

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
13 май 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/639 на Комисията от 12 май 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 по отношение на основните сценарии за експлоатация във или извън обсега на видимост ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/640 на Комисията от 12 май 2020 година за неодобряване на екстракт от прополис като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/641 на Комисията от 12 май 2020 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с референтни дати в периода 31 март 2020 г.—29 юни 2020 г. в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност ( 1 )

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/642 на Комисията от 12 май 2020 година за одобряване на основното вещество L-цистеин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

134

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/643 на Комисията от 12 май 2020 година за неодобряване на корени на Saponaria officinalis L. като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

138

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 2/2020 на Комитета по търговията ЕС — Сингапур от 27 април 2020 година относно тълкуването, съгласно член 16.1, параграф 4, буква г), на членове 10.17 и 10.22 от Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур по отношение на промените в закрилата на регистрираните в Сингапур географски означения за вина, спиртни напитки, селскостопански и хранителни продукти [2020/644]

140

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top