EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:130:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 130, 24 април 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 130

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
24 април 2020 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2020/558 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2020 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1301/2013 и (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специалните мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на избухването на COVID-19

1

 

*

Регламент (ЕС) 2020/559 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 по отношение на въвеждането на специални мерки за справяне с избухването на COVID-19

7

 

*

Регламент (ЕС) 2020/560 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2020 година за изменение на регламенти (ЕС) № 508/2014 и (ЕС) № 1379/2013 по отношение на специални мерки за смекчаване на въздействието на избухването на COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите

11

 

*

Регламент (ЕС) 2020/561 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия по отношение на датите на прилагане на някои от неговите разпоредби ( 1 )

18

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/562 на Съвета от 23 април 2020 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 401/2013 относно ограничителни мерки по отношение на Мианмар/Бирма

23

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2020/563на Съвета от 23 април 2020 година за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма

25

 

*

Решение (ОВППС) 2020/564 на Съвета от 23 април 2020 година за изменение на Решение (ОВППС) 2018/298 относно подкрепата от страна на Съюза за дейностите на Подготвителната комисия на Организацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ОДВЗЯО) с оглед укрепване на капацитета ѝ за наблюдение и контрол и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

27

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Решение на управителния съвет на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС („Служба на ОЕРЕС“) от 10 септември 2019 година за установяване на вътрешни правила относно ограниченията на някои права на субектите на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на дейности, извършвани от Службата на ОЕРЕС

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top