EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:062:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 062, 2 март 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 62

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
2 март 2020 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2020/283 на Съвета от 18 февруари 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 18 февруари 2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги

7

 

*

Директива (EС) 2020/285 на Съвета от 18 февруари 2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия и Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и обмена на информация за целите на наблюдението на правилното прилагане на специалния режим за малките предприятия

13

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/286 на Съвета от 27 февруари 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на шестдесет и третата сесия на Комисията за упойващите вещества, във връзка с добавянето на едно вещество в Списък I към Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества

24

 

*

Решение (ЕС) 2020/287 на Съвета от 27 февруари 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 и 152 на ООН, по отношение на предложенията за промени в глобални технически правила № 3, 6 и 16, по отношение на предложението за изменения на Консолидирана резолюция R.E.5 и по отношение на предложенията за разрешения за изготвяне на изменение на ГТП № 6 и за изготвяне на ново ГТП относно определянето на мощността на електрическите превозни средства

26

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top