EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:050:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 050, 24 февруари 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 50

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
24 февруари 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Процедурен правилник на Евроюст

1

 

*

Процедурен правилник за обработването и защитата на личните данни в Евроюст

10

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2013 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електронни екрани и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) No 1062/2010 на Комисията ( OB L 315, 5.12.2019 г. )

18

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2014 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и Съвета относно енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията и Директива 96/60/ЕО на Комисията ( OB L 315, 5.12.2019 г. )

19

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2016 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1060 /2010 на Комисията ( OB L 315, 5.12.2019 г. )

21

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2019/2020 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изисквания за екопроектиране на светлинни източници и отделна пусково-регулираща апаратура в с ъответствие с Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 244/2009, (ЕО) № 245 /2009 и (ЕС) № 1194/2012 на Комисията ( OB L 315, 5.12.2019 г. )

22

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2019/2021 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изисквания за екопроектиране за електронни екрани съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията ( OB L 315, 5.12.2019 г. )

23

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2019/2023 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изискванията за екопроектиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1015/2010 ( OB L 315, 5.12.2019 г. )

24

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top