EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:042:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 042, 14 февруари 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 42

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
14 февруари 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/196 на Комисията от 13 февруари 2020 година за подновяване на разрешението за употреба на ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus niger CBS 109.713, като фуражна добавка за пилета за угояване, пуйки за угояване, пуйки, отглеждани за разплод, птичи видове с по-малко стопанско значение (с изключение на птици носачки) и декоративни птици и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1380/2007, (ЕО) № 1096/2009 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 843/2012 (притежател на разрешението BASF SE) ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/197 на Комисията от 13 февруари 2020 година за разрешаване на aлура червено АС като фуражна добавка за котки и кучета ( 1 )

4

 

*

Регламент за Изпълнение (ЕС) 2020/198 на Комисията от 13 февруари 2020 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаването на регистър на географските указания, ползващи се с правна закрила в сектора на ароматизираните лозаро-винарски продукти, и включването на съществуващите географски означения в този регистър

8

 

*

Регламент за Изпълнение (ЕС) 2020/199 на Комисията от 13 февруари 2020 година за въвеждане на регистрационен режим по отношение на вноса на продукти от стъклени влакна с непрекъсната нишка с произход от Египет

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2020/200 на Комитета по политика и сигурност от 11 февруари 2020 година за назначаване на ръководителя на Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (EUMM Georgia) и за отмяна на Решение (ОВППС) 2018/2075 (EUMM GEORGIA/1/2020)

15

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/201 на Комисията от 12 февруари 2020 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на определени разходи, извършени от държавите членки по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер C(2020) 541)

17

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top