EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:013:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 013, 17 януари 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 13

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
17 януари 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

1

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и правителството на Непал относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

2

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Нова Зеландия за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

3

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Ислямска република Пакистан за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

4

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Панама относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз

5

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Парагвай относно някои аспекти на авиационните услуги

6

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Сингапур относно някои аспекти на авиационните услуги

7

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Демократична социалистическа република Шри Ланка относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

8

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Обединените арабски емирства относно някои аспекти на авиационните услуги

9

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Западноафриканския икономически и валутен съюз относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

10

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Украйна по някои аспекти на въздухоплавателните услуги

11

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

12

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/37 на Комисията от 16 януари 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/38 на Комисията от 16 януари 2020 година за установяване на техническите оперативни изисквания за записването, формата и предаването на информация съгласно Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове

15

 

*

Регламент за Изпълнение (ЕС) 2020/39 на Комисията от 16 януари 2020 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на пероксосулфати (персулфати) с произход от Китайската народна република след провеждането на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

18

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 2/2019 на Комитета по Сухопътния Транспорт Общност/Швейцария от 13 декември 2019 година относно преходните мерки за запазване на нормалния железопътния трафик между Швейцария и Европейския съюз [2020/40]

43

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1776 на Комисията от 9 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (Официален вестник на Европейския съюз L 280 от 31 октомври 2019 г.)

58

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1776 на Комисията от 9 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) No 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа ( OB L 280, 31.10.2019 г. )

59

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1776 на Комисията от 9 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа ( OB L 280, 31.10.2019 г. )

60

 

*

Поправка на Препоръка (ЕС) 2019/1659 на Комисията от 25 септември 2019 година относно съдържанието на всеобхватната оценка на потенциала за ефективно отопление и охлаждане по член 14 от Директива 2012/27/ЕС ( OB L 275, 28.10.2019 г. )

61

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top