Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:008:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 008, 14 януари 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 8

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
14 януари 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и правителството на Австралия относно някои аспекти на авиационните услуги

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран Регламент (ЕС) 2020/22 на Комисията от 31 октомври 2019 година за изменение на приложения I и III към Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мониторинга на емисиите на CO2 от нови леки търговски превозни средства с многоетапно одобрение на типа ( 1 )

2

 

*

Регламент За Изпълнение (ЕС) 2020/23 на Комисията от 13 януари 2020 година за неподновяване на одобрението на активното вещество тиаклоприд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/24 на Комисията от 13 януари 2020 година за разрешаване на разширяване на употребата на семена от чиа (Salvia hispanica) като нова храна, както и на промяната на условията за употреба и специфичните изисквания за етикетиране на семена от чиа (Salvia hispanica) съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/25 на Комисията от 13 януари 2020 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави ( 1 )

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/26 на Комисията от 13 януари 2020 година за актуализиране на приложение А към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако

32

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2020/27 на Комисията от 13 януари 2020 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на пропиконазол за употреба в биоциди от продуктов тип 8 ( 1 )

39

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top