EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:324:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 324, 13 декември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 324

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
13 декември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/2135 на Съвета от 21 ноември 2019 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на третото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията Минамата относно живака във връзка с приемането на решение за постепенно прекратяване на употребата на дентална амалгама и за изменение на приложение А към посочената конвенция

1

 

*

Решение (ЕС) 2019/2136 на Съвета от 5 декември 2019 година за разрешаване на започването на преговори за изменение на Международното споразумение за захарта от 1992 г.

3

 

*

Решение (ЕС) 2019/2137 на Съвета от 5 декември 2019 година с което се констатира, че Румъния не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 14 юни 2019 г.

5

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2138 на Съвета от 5 декември 2019 година за изменение на Решение 2007/441/ЕО за упълномощаване на Италианската република да прилага мерки за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и член 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

7

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2019/2139 на Съвета от 10 декември 2019 година за назначаване на двама членове на комитета, съставен от независими изтъкнати личности, в съответствие с член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации

9

 

*

Решение (ЕС) 2019/2140 на Комисията от 21 октомври 2019 година относно държавна помощ SA.52194 - 2019/C (ex 2018/FC) – Словашка република – Словашки данък върху оборота от продажбите на дребно (нотифицирано под номер С(2019) 7474)  ( 1 )

11

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 14 на Организацията на обединените нации (ООН) — Единни разпоредби относно одобряването на моторни превозни средства по отношение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани [2019/2141] Включва целия валиден текст до: серия от изменения 09 — Дата на влизане в сила: 29 декември 2018 г.

14

 

*

Правило № 145 на Организацията на Обединените нации — Единни предписания относно одобряването на превозни средства по отношение на системите за закрепване ISOFIX, горните лентови устройства за закрепване ISOFIX и местата за сядане, съвместими със сядане по стандарта i-Size [2019/2142]

47

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2019/1966 на Комисията от 27 ноември 2019 година за изменение и поправка на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти ( OB L 307, 28.11.2019 г. )

80

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top