EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:320:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 320, 11 декември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 320

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
11 декември 2019 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС и на регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаването на използването на пазарите за растеж на МСП ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2116 на Комисията от 28 ноември 2019 година за определяне на среднопретеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи в Съюза и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1979 ( 1 )

11

 

*

Регламент (ЕС) 2019/2117 на Комисията от 29 ноември 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2118 на Комисията от 10 декември 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1693 за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени колела с произход от Китайската народна република

115

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2019/2119 на Съвета от 21 ноември 2019 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на третото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията Минамата относно живака във връзка с приемането на решение за установяване на праговете за отпадъци, съдържащи живак, установени в член 11, параграф 2 от посочената конвенция

117

 

*

Решение (ЕС) 2019/2120 на Комисията от 24 юни 2019 година относно държавна помощ, приведена в действие от Белгия в полза на JCDecaux Belgium Publicité (SA.33078 (2015/C) (ex 2015/NN) (нотифицирано под номер C(2019) 4466)  ( 1 )

119

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198 на Комисията от 12 юли 2019 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 ( OB L 189, 15.7.2019 г. )

159

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top