EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:312:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 312, 3 декември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 312

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
3 декември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007 на Комисията от 18 ноември 2019 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение 2007/275/ЕО ( 1 )

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/2008 на Съвета от 28 ноември 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Международната морска организация по време на 31-вата сесия на Общото ѝ събрание във връзка с приемането на изменения на Резолюция A.658(16) относно използването и поставянето на светлоотразителни материали върху спасителни средства и във връзка с приемането на резолюция относно насоките за извършване на прегледи в рамките на Хармонизираната система за преглед и освидетелстване (HSSC)

40

 

*

Решение (ОВППС) 2019/2009 на Съвета от 2 декември 2019 година в подкрепа на усилията на Украйна за борба с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества в сътрудничество с ОССЕ

42

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2010 на Комисията от 12 ноември 2019 година за установяване на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за изгаряне на отпадъци, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 7987) ( 1 )

55

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2011 на Комисията от 28 ноември 2019 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2009 за одобряване на програмите за ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит, представени от държавите членки, като се удължава срокът на прилагането му (нотифицирано под номер C(2019) 8580) ( 1 )

93

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2012 на Комисията от 29 ноември 2019 година относно освобождаванията по член 14 от Регламент (ЕО) № 29/2009 на Комисията за определяне на изисквания за услугите по осъществяване на линия за предаване на данни за Единното европейско небе ( 1 )

95

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top