EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:307:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 307, 28 ноември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 307

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
28 ноември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно датата на подписването и временното прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

1

 

*

Информация относно датата на подписването и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1964 на Комисията от 26 ноември 2019 година за разрешаване на употребата на течен L-лизин, основа, течен L-лизинмонохидрохлорид, L-лизинмонохидрохлорид, технически чист, и L-лизинсулфат като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1965 на Комисията от 26 ноември 2019 година за разрешаване на употребата на натриев молибдат дихидрат като фуражна добавка за овце ( 1 )

12

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1966 на Комисията от 27 ноември 2019 година за изменение и поправка на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти ( 1 )

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1967 на Съвета от 25 ноември 2019 година за назначаване на заместник-член, предложен от Италианската република, в Комитета на регионите

27

 

*

Решение (ЕС) 2019/1968 на Комисията от 2 август 2019 година относно мярка SA.21445 - C42/2006, приведена в действие от Република Италия за олихвяване на разплащателните сметки на Poste Italiane, депозирани в италианската хазна (нотифицирано под номер С(2019) 5649)  ( 1 )

28

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1969 на Комисията от 26 ноември 2019 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на IPBC за употреба в биоциди от продуктов тип 8 ( 1 )

45

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1970 на Комисията от 26 ноември 2019 година за изменение на приложение II към Решение 93/52/EИО по отношение на статута на официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) и на приложение II към Решение 2003/467/ЕО по отношение на статута на официално свободни от бруцелоза на някои региони на Испания и на приложения I и II към Решение 2008/185/ЕО по отношение на статута на свободни от болестта на Ауески и одобрението на програмите за ликвидиране на болестта за някои региони на Италия (нотифицирано под номер С(2019) 8378)  ( 1 )

47

 

*

Решение за Изпълнение (ЕС) 2019/1971 на Комисията от 26 ноември 2019 година за признаване на демонстрираното от схемата „Universal Feed Assurance Scheme“ съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

54

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1972 на Комисията от 26 ноември 2019 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/764/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2019) 8396)  ( 1 )

56

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1973 на Комисията от 27 ноември 2019 година за неодобряване на зеолит със сребро и мед като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктови типове 2 и 7 ( 1 )

58

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top