EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:304:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 304, 26 ноември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 304

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
26 ноември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (EС, Евратом) 2019/1945 на Съвета от 19 ноември 2018 година за одобряване на сключването от страна на Европейската комисия на Споразумението между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и Организацията за развитие на енергетиката на Корейския полуостров (КЕДО)

1

 

*

Споразумение между Европейската общност за атомна енергия и Организацията за развитие на енергетиката на Корейския полуостров

2

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2019/1946 на Съвета от 19 ноември 2018 година за одобряване на сключването от страна Европейската комисия на Споразумението между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и Организацията за развитие на енергетиката на Корейския полуостров (КЕДО)

4

 

*

СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейската общност за атомна енергия и Организацията за развитие на енергетиката на Корейския полуостров

5

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1947 на Комисията от 22 ноември 2019 година за разрешаване на гума касия като фуражна добавка за котки и кучета ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1948 на Комисията от 25 ноември 2019 година за започване на разследване във връзка с евентуално заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/186 на Комисията върху вноса на някои корозионноустойчиви стомани с произход от Китайската народна република, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1949 на Съветавзето по общо съгласие с избрания председател на Комисията от 25 ноември 2019 година за приемане на списъка на другите лица, които Съветът предлага за членове на Комисията, и за отмяна и замяна на Решение (ЕС) 2019/1393

16

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1950 на Комисията от 25 ноември 2019 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на K-HDO за употреба в биоциди от продуктов тип 8 ( 1 )

19

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1951 на Комисията от 25 ноември 2019 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на тебуконазол за употреба в биоциди от продуктов тип 8 ( 1 )

21

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1952 на Комисията от 25 ноември 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2019) 8592)  ( 1 )

23

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top