EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:303:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 303, 25 ноември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 303

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
25 ноември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1939 на Комисията от 7 ноември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 582/2011 във връзка със спомагателните стратегии за контрол на емисиите (AES), достъпа до информацията от БД на превозните средства и информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, измерването на емисиите в периоди на пускане при студен двигател и използването на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS) за измерване на броя на частиците, по отношение на тежките превозни средства ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1940 на Комисията от 15 ноември 2019 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Paški sir“ (ЗНП)

25

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1941 на Съвета от 18 ноември 2019 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна, по отношение на приемането на списъка с арбитри

26

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1942 на Комисията от 22 ноември 2019 година за неодобряване на карбендазим като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 9 ( 1 )

29

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Решение на Управителния съвет на Европейския орган за ценни книжа и пазари от 1 октомври 2019 година относно приемането на вътрешни правила, свързани с ограниченията на някои права на субекти на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на функционирането на ESMA

31

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2019/1871 на Комисията от 7 ноември 2019 година относно референтните точки за действие за неразрешени фармакологичноактивни субстанции в храните от животински произход и за отмяна на Решение 2005/34/ЕО ( OB L 289, 8.11.2019 г. )

37

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30 септември 2019 година за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти („Регламент за IМSOC“) (Oфициален вестник на Европейския съюз L 261 от 14 октомври 2019 г.)

38

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top