EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:299:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 299, 20 ноември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 299

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
20 ноември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2019/1924 на Съвета от 31 юли 2019 година за подписване и сключване на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Република Мали относно статута на мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali)

1

 

*

Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Мали относно статута на мисията на Европейския съюз линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali)

3

 

*

Решение (ЕС) 2019/1925 на Съвета от 14 ноември 2019 година относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

11

 

*

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

13

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (EС) 2019/1926 на Съвета от 14 ноември 2019 година относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

43

 

*

Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/1927 на Комисията от 19 ноември 2019 година относно дерогациите от правилата за „продуктите с произход“, предвидени в Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур, които дерогации се прилагат в рамките на годишни квоти за определени продукти с произход от Сингапур

45

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1928 на Комисията от 19 ноември 2019 година за адаптиране на ставката на корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на календарната 2019 година и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/916 на Комисията

49

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2019/1929 на Комисията от 19 ноември 2019 година за изменение на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в някои детски играчки, по отношение на формалдехида ( 1 )

51

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за Изпълнение (ЕС) 2019/1930 на Комисията от 18 ноември 2019 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/570 по отношение на способностите на rescEU (нотифицирано под номер C(2019) 8130)  ( 1 )

55

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1931 на Комисията от 19 ноември 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2019) 8424)  ( 1 )

61

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top