EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:298:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 298, 19 ноември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 298

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
19 ноември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1920 на Комисията от 18 ноември 2019 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „Ambt Delden“ (ЗНП)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1921 на Комисията от 18 ноември 2019 година за поправка на текста на датски език на Регламент за изпълнение (ЕС) № 873/2011 относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

3

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2019/1922 на Комисията от 18 ноември 2019 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на част III, точка 13 от приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на алуминий ( 1 )

5

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1923 на Комисията от 18 ноември 2019 година относно хармонизираните стандарти за въжените линии, изготвени в подкрепа на Регламент (ЕС) 2016/424 на Европейския парламент и на Съвета

8

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2019/1870 на Комисията от 7 ноември 2019 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества ерукова киселина и циановодородна киселина в определени храни ( Oфициален вестник на Европейския съюз L 289 от 8 ноември 2019 г. )

12

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top