EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:284:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 284, 5 ноември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 284

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
5 ноември 2019 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

*

Окончателно приемане (EC, Евратом) 2019/1808 на коригиращ бюджет № 1 на Европейския съюз за финансовата 2019 година

1

 

*

Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2019/1809 на коригиращ бюджет № 2 на Европейския съюз за финансовата 2019 година

21

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

Всички приходи, предвидени в член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент, вписани в дялове 5 и 6 от приходната част на бюджета, могат да обусловят записването на допълнителни кредити в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Сумите по баланса се отнасят до всички отпуснати кредити, включително бюджетните кредити, допълнителните кредити и заделените приходи.

Бюджетните забележки са изпълними само дотолкова, доколкото не променят, нито разширяват обхвата на съществуващо правно основание, не засягат административната автономност на институциите и могат да бъдат покрити от наличните ресурси (както е посочено в приложението към писмото относно изпълнимостта от 28 октомври 2015 г.).

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top