Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:283:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 283, 5 ноември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 283

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
5 ноември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1844 на Комисията от 22 октомври 2019 година за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „BPF_Iodine_VET“ ( 1 )

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2019/1845 на Комисията от 8 август 2019 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на бис(2-етилхексилов) фталат в някои гумени компоненти, използвани в уредбите на двигателите ( 1 )

38

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2019/1846 на Комисията от 8 август 2019 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в припой, използван в някои двигатели с горене ( 1 )

41

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1847 на Комисията от 31 юли 2019 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/190/ЕС по отношение на годишното разпределение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост по държави членки, както и на списъка на допустимите региони (нотифицирано под номер С(2019) 5438)

44

 

*

Решение (ЕС) 2019/1848 На Европейската Централна Банка от 29 октомври 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ (ЕЦБ/2019/32)

57

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2019/1849 на Европейската централна Банка от 4 октомври 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2019/30)

64

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни разпоредби относно одобрението на типа на превозни средства по отношение на защитата на пътниците в кабината на товарните превозни средства [2019/1850]

72

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top