EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:267:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 267, 21 октомври 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 267

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
21 октомври 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1740 на Европейския съвет от 18 октомври 2019 година за назначаване на председателя на Европейската централна банка

1

 

*

Решение За Изпълнение (ЕС) 2019/1741 На Комисията от 23 септември 2019 година за определяне на формата и честотата на подаване на данните, които да бъдат предоставяни от държавите членки за целите на докладването съгласно Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 6745)  ( 1 )

3

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1742 на Комисията от 17 октомври 2019 година относно съответствието на таксовите единица за зоните за събиране на такси с регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013 (нотифицирано под номер C(2019) 7333)  ( 1 )

9

 

*

Решение (ЕС) 2019/1743 на Европейската централна банка от 15 октомври 2019 година относно олихвяването на наличностите от свръхрезерви и на някои депозити (преработен текст) (ЕЦБ/2019/31)

12

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2019/1716 на Съвета от 14 октомври 2019 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Никарагуа ( Oфициален вестник на Европейския съюз L 262 от 15 октомври 2019 г .)

15

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top