Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:261:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 261, 14 октомври 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 261

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
14 октомври 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1714 на Комисията от 30 септември 2019 година за изменение на регламенти (ЕО) № 136/2004 и (ЕО) № 282/2004 по отношение на образеца на общ ветеринарен входен документ за продукти и животни и за изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на образеца на общ документ за влизане за някои фуражи и храни от неживотински произход ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30 септември 2019 година за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти („Регламент за IМSOC“) ( 1 )

37

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Решение на Съда на Европейския съюз от 1 октомври 2019 година за приемане на вътрешни правила за ограничаване на някои права на субектите на данни в областта на обработването на лични данни при упражняване на несъдебните функции на Съда на Европейския съюз

97

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1295 на Комисията от 1 август 2019 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1469 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Русия и Украйна, след частичен междинен преглед в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1036 ( OB L 204, 2.8.2019 г. )

100

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top