EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:258:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 258, 9 октомври 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 258

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
9 октомври 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1681 на Комисията от 1 август 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска статистика на туризма по отношение на сроковете за предаване и адаптирането на приложения I и II ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1682 на Комисията от 2 октомври 2019 година за регистриране на географско указание на спиртна напитка по силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета „Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol“

6

 

*

Регламент За Изпълнение (ЕС) 2019/1683 На Комисията от 2 октомври 2019 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Crème d’Isigny“ (ЗНП)]

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1684 на Комисията от 2 октомври 2019 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Banon“ (ЗНП)]

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1685 на Комисията от 4 октомври 2019 година за определяне на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните за домашни птици и други дребни селскостопански животни ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1686 на Комисията от 8 октомври 2019 година за разрешаване на разширяване на употребата на основен суроватъчен белтъчен изолат от краве мляко като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1687 на Комисията от 8 октомври 2019 година за изменение на приложение 1 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2179 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на керамични плочки с произход от Китайската народна република

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1688 на Комисията от 8 октомври 2019 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на смеси от карбамид и амониев нитрат с произход от Русия, Тринидад и Тобаго и Съединените американски щати

21

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top