Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:257:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 257, 8 октомври 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 257

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
8 октомври 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1673 на Комисията от 23 юли 2019 година за замяна на приложение I към Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива

1

 

*

Регламент За Изпълнение (ЕС) 2019/1674 На Комисията от 27 септември 2019 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Beurre d’Isigny (ЗНП)]

4

 

*

Регламент За Изпълнение (ЕС) 2019/1675 на Комисията от 4 октомври 2019 година за подновяване на одобрението на активното вещество Verticillium albo-atrum щам WCS850 като активно вещество с нисък риск в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

6

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1676 на Комисията от 7 октомври 2019 година за поправка на текста на някои езици на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните ( 1 )

11

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1677на Европейската централна банка от 27 септември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1678 на Комисията от 4 октомври 2019 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата TRACES (нотифицирано под номер C(2019) 7067)  ( 1 )

21

 

*

Решение (ЕС) 2019/1679 за изпълнение на Комисията от 4 октомври 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2019) 7246)  ( 1 )

25

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1680 на Комисията от 7 октомври 2019 година за поправка на текста на чешки език на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/436 относно хармонизираните стандарти за машините, изготвени в подкрепа на Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

47

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top