EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:240:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 240, 18 септември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 240

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
18 септември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1561 на Комисията от 17 септември 2019 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлормекват в култивирани гъби ( 1 )

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1562 на Комисията от 16 септември 2019 година за изменение на решения 2007/305/ЕО, 2007/306/ЕО и 2007/307/ЕО по отношение на преходния период за следи от хибридна маслодайна рапица Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), хибридна маслодайна рапица Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) и маслодайна рапица Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), както и от производните им продукти (нотифицирано под номер C(2019) 6524)

13

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top