Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:235:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 235, 12 септември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 235

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
12 септември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1398 на Съвета от 10 септември 2019 година за назначаване на трима членове, предложени от Италианската република, в Комитета на регионите

1

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1399 на Комисията от 10 септември 2019 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/909/ЕС по отношение на списъка с областите, за които се прилагат защитни мерки във връзка с малкия кошерен бръмбар в Италия (нотифицирано под номер C(2019) 6418)  ( 1 )

3

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Съвместният комитет на ЕИП № 84/2019 от 29 март 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/1400]

5

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 188/2019 от 10 юли 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/1401]

7

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 190/2019 от 10 юли 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) и приложение XIX (Защита на потребителите) към Споразумението за ЕИП [2019/1402]

9

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1090 на Комисията от 26 юни 2019 година за неподновяване на одобрението на активното вещество диметоат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( ОВ L 173, 27.6.2019 г. )

11

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top