EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:206:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 206, 6 август 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 206

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
6 август 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1320 на Съвета от 18 юли 2019 година за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

1

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1321 на Комисията от 23 юли 2019 година за одобрение на изменение на спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание „Contea di Sclafani“ (ЗНП)

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1322 на Комисията от 26 юли 2019 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „El Vicario“ (ЗНП)

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1323 на Комисията от 2 август 2019 година относно извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на яйцата и сектора на птичето месо в Италия

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1324 на Комисията от 5 август 2019 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Bacillus subtilis LMG S-27588, като фуражна добавка за пилета за угояване или отглеждани за кокошки носачки, пуйки за угояване или отглеждани за разплод, видове домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване или отглеждани за носачки или за разплод, отбити прасенца, свине за угояване и видове свине с по-малко стопанско значение (притежател на разрешението Puratos) ( 1 )

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1325 на Комисията от 27 май 2019 година за предоставяне на поискана от Обединеното кралство дерогация по отношение на Северна Ирландия съгласно Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (нотифицирано под номер C(2019) 3816)

21

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1326 на Комисията от 5 август 2019 година относно хармонизираните стандарти за електромагнитната съвместимост, изготвени в подкрепа на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

27

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1327 на Комисията от 5 август 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2019) 5958)  ( 1 )

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top