Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:201:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 201, 30 юли 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 201

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
30 юли 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1271 на Комисията от 25 юли 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1848 относно наличната сума за Румъния за възстановяването, в съответствие с член 26, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на бюджетните кредити, пренесени от финансовата 2018 година

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1272 на Комисията от 29 юли 2019 година за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни и на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2078 за разрешаване на разширяване на употребата на бета-глюкани от дрожди като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

3

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1273 на Комисията от 26 юли 2019 година относно определени временни мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Словакия (нотифицирано под номер C(2019) 5777)  ( 1 )

6

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1274 на Комисията от 29 юли 2019 година относно еквивалентността на правната и надзорната уредба, приложима по отношение на бенчмарковете в Австралия, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

9

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1275 на Комисията от 29 юли 2019 година относно еквивалентността на правната и надзорна уредба, приложима по отношение на бенчмарковете в Сингапур, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

13

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1276 на Комисията от 29 юли 2019 година за отмяна на Решение за изпълнение 2012/627/ЕС на Комисията за признаване на правната и надзорна уредба на Австралия за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг ( 1 )

17

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1277 на Комисията от 29 юли 2019 година за отмяна на Решение за изпълнение 2012/630/ЕС за признаване на правната и надзорна уредба на Канада за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг ( 1 )

20

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1278 на Комисията от 29 юли 2019 година за отмяна на Решение за изпълнение 2014/248/ЕС за признаване на правната и надзорна уредба на Сингапур за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг ( 1 )

23

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1279 на Комисията от 29 юли 2019 година за признаване на правната и надзорна уредба на Съединените американски щати за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг ( 1 )

26

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1280 на Комисията от 29 юли 2019 година за признаване на правната и надзорна уредба на Мексико за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг ( 1 )

30

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1281 на Комисията от 29 юли 2019 година за отмяна на Решение за изпълнение 2014/245/ЕС за признаване на правната и надзорна уредба на Бразилия за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг ( 1 )

34

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1282 на Комисията от 29 юли 2019 година за отмяна на Решение за изпълнение 2014/246/ЕС за признаване на правната и надзорна уредба на Аржентина за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг ( 1 )

37

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1283 на Комисията от 29 юли 2019 година за признаване на правната и надзорна уредба на Япония за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг ( 1 )

40

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1284 на Комисията от 29 юли 2019 година за признаване на правната и надзорна уредба на Хонконг за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг ( 1 )

43

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top