EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:200:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 200, 29 юли 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 200

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
29 юли 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1266 на Комисията от 24 юли 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1267 на Комисията от 26 юли 2019 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на волфрамови електроди с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичането на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036

4

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1268 на Комисията от 3 юли 2019 година относно предложената гражданска инициатива, озаглавена „Да сложим край на пластмасовата ера в Европа“ (нотифицирано под номер С(2019) 4974)

33

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1269 на Комисията от 26 юли 2019 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/287/ЕС за определяне на критерии за създаване и оценка на европейски референтни мрежи и на техните членове и за улесняване на обмена на информация и експертни познания във връзка с изграждането и оценката на тези мрежи ( 1 )

35

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1270 на Комисията от 26 юли 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2019) 5737)  ( 1 )

44

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1012/2012 на Комисията от 5 ноември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 и Регламент (ЕО) № 1251/2008 по отношение на списъка с векторни видове, здравните изисквания и изискванията за сертифициране във връзка с епизоотичния улцеративен синдром и по отношение на вписването на Тайланд в списъка с трети страни, от които е разрешен вносът на някои риби и рибни продукти в Съюза ( ОВ L 306, 6.11.2012 г. )

67

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/628 на Комисията от 8 април 2019 година относно образци на официални сертификати за определени животни и стоки и за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 по отношение на посочените образци на сертификати ( ОВ L 131, 17.5.2019 г. )

67

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top