EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:192:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 192, 18 юли 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 192

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
18 юли 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1213 на Комисията от 12 юли 2019 година за определяне на подробни разпоредби за гарантиране на еднакви условия за постигане на оперативна съвместимост и на съвместимост на бордовото оборудване за претегляне в съответствие с Директива 96/53/ЕО на Съвета ( 1 )

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2019/1214 на Съвета от 15 юли 2019 година за назначаване на член, предложен от Кралство Швеция, в Европейския икономически и социален комитет

23

 

*

Решение (ЕС) 2019/1215 на Съвета от 15 юли 2019 година за назначаване на трима членове и трима заместник-членове, предложени от Кралство Белгия, в Комитета на регионите

24

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2019/1216 на Съвета от 17 юли 2019 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2017/1775 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мали

26

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1217 на Комисията от 17 юли 2019 година относно хармонизираните стандарти за личните предпазни средства за плаване — спасителни жилетки, изготвени в подкрепа на Директива 89/686/ЕИО на Съвета ( 1 )

32

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2018 на Съвета за асоцииране ЕС — Украйна от 2 юли 2018 година за допълнение на приложение I-А към дял IV, глава 1 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна [2019/1218]

36

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 31/2019 от 29 март 2019 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2019/1219]

40

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 32/2019 от 29 март 2019 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП [2019/1220]

43

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 35/2019 от 29 март 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/1221]

44

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 36/2019 от 29 март 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/1222]

46

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 37/2019 от 29 март 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/1223]

47

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 38/2019 от 29 март 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/1224]

48

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 41/2019 от 29 март 2019 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2019/1225]

49

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 42/2019 от 29 март 2019 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2019/1226]

50

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 43/2019 от 29 март 2019 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2019/1227]

51

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 64/2019 от 29 март 2019 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2019/1228]

52

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 99/2019 от 11 април 2019 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2019/1229]

53

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 100/2019 от 11 април 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/1230]

55

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 101/2019 от 11 април 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/1231]

56

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 102/2019 от 11 април 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/1232]

57

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 103/2019 от 11 април 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/1233]

58

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 104/2019 от 11 април 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/1234]

59

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 105/2019 от 11 април 2019 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2019/1235]

60

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 106/2019 от 11 април 2019 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2019/1236]

62

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 110/2019 от 8 май 2019 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2019/1237]

64

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top