EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:175:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 175, 28 юни 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 175

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
28 юни 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2019/1096 на Съвета от 25 юни 2019 година за подписването, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (EС) 2019/1097 на Съвета от 26 юни 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) 2019/124 по отношение на някои възможности за риболов

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1098 на Комисията от 26 юни 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1099 на Комисията от 27 юни 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1100 на Комисията от 27 юни 2019 година за неподновяване на одобрението на активното вещество десмедифам в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1101 на Комисията от 27 юни 2019 година за подновяване на одобрението на активното вещество толклофос-метил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

20

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1102 на Комисията от 27 юни 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете с цел адаптиране на приложения I и IV ( 1 )

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1103 на Комисията от 27 юни 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

31

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1104 на Съвета от 25 юни 2019 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/116 за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

33

 

*

Решение (ЕС) 2019/1105 на Съвета от 25 юни 2019 година за назначаване на заместник-член, предложен от Италианската република, в Комитета на регионите

35

 

*

Решение (ЕС) 2019/1106 на Съвета от 25 юни 2019 година за назначаване на член, предложен от Италианската република, в Комитета на регионите

36

 

*

Решение (ЕС) 2019/1107 на Съвета от 25 юни 2019 година за назначаване на заместник-член, предложен от Кралство Испания, в Комитета на регионите

37

 

*

Решение (ОВППС) 2019/1108 на Съвета от 27 юни 2019 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

38

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1109 на Комисията от 27 юни 2019 година за прекратяване на процедурата относно вноса на заварени тръби, тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение от желязо, което е различно от чугун, или от стомана, която е различна от неръждаема стомана, с произход от Република Северна Македония, Русия и Турция

39

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1110 на Комисията от 27 юни 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2019) 4976)  ( 1 )

52

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top