EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:167:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 167, 24 юни 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 167

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
24 юни 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1025 на Комисията от 18 юни 2019 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Pruneaux d'Agen“/„Pruneaux d'Agen mi-cuits“ (ЗГУ)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1026 на Комисията от 21 юни 2019 година относно техническите разпоредби за разработването, поддържането и използването на електронните системи за обмен и съхранение на информация съгласно Митническия кодекс на Съюза

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1027 на Комисията от 21 юни 2019 година за одобрение на изменения, които не са несъществени, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания „Tiroler Speck“ (ЗГУ)

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1028 на Съвета от 14 юни 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на членовете на Международния съвет за маслиновите продукти по отношение на търговските стандарти, приложими за маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе

24

 

*

Решение (ЕС) 2019/1029 на Съвета от 18 юни 2019 година относно позицията, която Европейският съюз трябва да заеме в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 и 145 на ООН, по отношение на глобални технически правила (ГТП) № 15 и 19, по отношение на предложението за изменение на Обща резолюция M.R.2, по отношение на предложението за едно ново правило на ООН, както и по отношение на предложенията за изменения на разрешенията за разработване на ГТП

27

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1030 на Комисията от 21 юни 2019 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на индоксакарб за употреба в биоциди от продуктов тип 18 ( 1 )

32

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1031 на Комисията от 21 юни 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2019) 4883)  ( 1 )

34

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2019/1032 на Европейската централна банка от 10 май 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2019/11)

64

 

*

Насоки (ЕС) 2019/1033 на Европейската централна банка от 10 май 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2019/12)

75

 

*

Насоки (ЕС) 2019/1034 на Европейската централна банка от 10 май 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2019/13)

79

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2019 от 10 април 2019 година на Съвместния комитет за СИП между ЕС и Япония [2019/1035]

81

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top