EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:160:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 160, 18 юни 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 160

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
18 юни 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/985 на Съвета от 17 юни 2019 година за отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1001 за ограничителни мерки с оглед на положението в Република Малдиви

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/986 на Комисията от 7 март 2019 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наблюдението на емисиите на CO2 от нови леки търговски превозни средства, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/987 на Комисията от 29 май 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 по отношение на наблюдението на емисиите на CO2 на нови леки търговски превозни средства, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес

8

 

*

Регламент (ЕС) 2019/988 на Комисията от 17 юни 2019 година за поправка на текста на френски език на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/989 на Комисията от 17 юни 2019 година за неподновяване на одобрението на активното вещество хлорпрофам в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

11

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2019/990 на Комисията от 17 юни 2019 година за изменение на списъка на родовете и видовете в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, в приложение II към Директива 2008/72/ЕО на Съвета и в приложението към Директива 93/61/ЕИО на Комисията ( 1 )

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/991 на Европейския парламент от 16 януари 2019 година относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година

23

 

*

Решение (ОВППС) 2019/992 на Комитета по политика и сигурност от 4 юни 2019 година за назначаване на ръководителя на консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019)

24

 

*

Решение (ОВППС) 2019/993 на Съвета от 17 юни 2019 година за отмяна на Решение (ОВППС) 2018/1006 за ограничителни мерки с оглед на положението в Република Малдиви

25

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/994 на Комисията от 17 юни 2019 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на етофенпрокс за употреба в биоциди от продуктов тип 8 ( 1 )

26

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/995 на Комисията от 17 юни 2019 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2323 за установяване на европейски списък на съоръженията за рециклиране на кораби в съответствие с Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top