EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:157:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 157, 14 юни 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 157

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
14 юни 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/972 на Комисията от 7 юни 2019 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Džiugas“ (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент (ЕС) 2019/973 на Комисията от 13 юни 2019 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от биспирибак, денатониев бензоат, феноксикарб, флурохлоридон, хизалофоп-P-етил, хизалофоп-P-тефурил, пропахизафоп и тебуфенозид във или върху определени продукти ( 1 )

3

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/974 на Комисията от 12 юни 2019 година за одобряване на националните програми за подобряване на производството и предлагането на пазара на пчелни продукти, представени от държавите членки съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 4177)

28

 

*

Решение (ЕС) 2019/975 за изпълнение на Комисията от 13 юни 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2019) 4495)  ( 1 )

31

 

*

Решение (ЕС) 2019/976 на Европейската централна банка от 29 май 2019 година за установяване на принципите за определяне на цели и обмен на обратна информация в съвместни надзорни екипи и за отмяна на Решение (ЕС) 2017/274 (ЕЦБ/2019/14)

61

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (EС) 2018/1977 на Съвета от 11 декември 2018 година за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2019—2020 година ( ОВ L 317, 14.12.2018 г. )

67

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top