Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:154:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 154, 12 юни 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 154

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
12 юни 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/951 на Съвета от 17 май 2019 година за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019—2024 г.)

1

 

 

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019—2024 г.)

3

 

*

Информация относно датата на влизане в сила на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

30

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/952 на Съвета от 17 май 2019 година за разпределянена възможностите за риболов съгласно Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019—2024 г.)

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/953 на Комисията от 22 май 2019 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „Nizza“ (ЗНП)

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/954 на Комисията от 22 май 2019 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „La Jaraba“ (ЗНП)

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/955 на Комисията от 22 май 2019 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „Vallegarcía“ (ЗНП)

35

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/956 на Комисията от 22 май 2019 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „Los Cerrillos“ (ЗНП)

36

 

*

Регламент (ЕС) 2019/957 на Комисията от 11 юни 2019 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-тридекафлуорооктил)силантриол и TDFA ( 1 )

37

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2019/958 на Съвета от 6 юни 2019 година за назначаване на член, предложен от Република България, в Европейския икономически и социален комитет

40

 

*

Решение (ЕС) 2019/959 на Съвета от 6 юни 2019 година за назначаване на член, предложен от Кралство Швеция, в Комитета на регионите

41

 

*

Решение (ЕС) 2019/960 на Съвета от 6 юни 2019 година за назначаване на двама членове и двама заместник-членове, предложени от Чешката република, в Комитета на регионите

42

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/961 на Комисията от 7 юни 2019 година за разрешаване на временна мярка, предприета от Френската република в съответствие с член 129 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за ограничаване на използването и пускането на пазара на обработена с креозот дървесина и други свързани с креозот вещества (нотифицирано под номер С(2019) 4122)  ( 1 )

44

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top