Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:144:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 144, 3 юни 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 144

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
3 юни 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/897 на Комисията от 12 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на включването в приложение I на основана на риска проверка на съответствието и въвеждането на изисквания за опазване на околната среда ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/898 на Комисията от 29 май 2019 година за разрешаване на употребата на препарат от евгенол като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешението Lidervet SL) ( 1 )

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/899 на Комисията от 29 май 2019 година за подновяване на разрешението за употреба на Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 като фуражна добавка за агнета за угояване, млекодайни кози, млекодайни овце, млекодайни биволици, коне и прасета за угояване и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1447/2006, (ЕО) № 188/2007, (ЕО) № 232/2009, (ЕО) № 186/2007 и (ЕО) № 209/2008 (притежател на разрешението S.I. Lesaffre) ( 1 )

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/900 на Комисията от 29 май 2019 година за разрешаване на употребата на 8-меркапто-p-ментан-3-он и p-мент-1-ен-8-тиол като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/901 на Комисията от 29 май 2019 година за разрешаване на употребата на рибофлавин, получен от Ashbya gossypii (DSM 23096), рибофлавин, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984), и рибофлавин 5′-фосфат, натриева сол, получен от Bacillus subtilis (DSM 17339 и/или DSM 23984) (източници на витамин B2), като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

41

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/902 на Комисията от 28 май 2019 година относно мярка, предприета от Швеция в съответствие с Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за забрана на пускането на пазара на ножичен подемник за превозни средства (модел TL530LF), произведен от TWA Equipment S.r.l. (нотифицирано под номер С(2019) 3886)  ( 1 )

47

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/903 на Комисията от 29 май 2019 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност на мрежата за управление на въздушното движение за третия референтен период, започващ на 1 януари 2020 г. и приключващ на 31 декември 2024 г. ( 1 )

49

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top